Lyžovanie - pravidlá na zjazdovkách

Počty lyžiarov na zjazdovkách sa každoročne zvyšujú. Stretávajú sa na nich rôzne zdatní jednotlivci. Aby si každý z nich odniesol skvelý zážitok z lyžovačky, je potrebné prežiť deň v zdraví, bez úrazu. Vzájomná ohľaduplnosť všetkých lyžiarov k tomu výrazne prispieva. Pre bezpečnosť na zjazdovkách vytvorila FIS medzinárodne platné pravidlá, tzv. biely kódex. Každý lyžiar ho musí ovládať, aby poznal svoje práva, ale hlavne povinnosti. Žiadne pravidlá však nezaručia vašu bezpečnosť na 100%, preto lyžiar lyžujúci v zahraničí by mal uzavrieť príslušné poistenie, ktoré minimálne zahrňuje úraz, liečebné náklady a poistenie odpovednosti za spôsobené škody. Pozor, ak chcete lyžovať mimo zjazdoviek uzavrite si špeciálne poistenie, bežné poistky sú viazané iba na úrazy, ktoré sa stali na vyznačených zjazdovkách. V prípade zistenia alkoholu vás poistka nekryje. 
 

Biely kódex

1. Ohľaduplnosť k iným - každý na lyžiarskej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil ani nepoškodil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému nebezpečným štýlom jazdy, nevhodným materiálom (lyžiarská výstroj), zle odloženým materiálom, zníženou schopnosťou reakcie a odhadu (únava, choroba, alkohol, drogy a pod.).

 

2. Kontrola rýchlosti a spôsobu jazdy - lyžiar musí prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy svojim schopnostiam, terénu, počtu lyžiarov na zjazdovke, ale aj poveternostným podmienkam.


3. Voľba stopy / smeru jazdy - lyžiar prichádzajúci zhora je zodpovedný za všetkých, ktorí lyžujú pod ním, musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy. To predpokladá udržiavanie odstupu a predvídanie úmyslov lyžiara jazdiaceho vpredu, či nižšie.


4. Predbiehanie - predbiehať možno sprava aj zľava s dostatočným odstupom tak, aby predbiehaný lyžiar nebol ohrozený a mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.


5. Vjazd na trať, rozjazd na trati - každý, kto vchádza na lyžiarsku trať alebo chce po zastavení opäť pokračovať v jazde, je povinný sa rozhliadnuť, dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora a neohroziť lyžiarov pod sebou. Neočakávaný rozjazd lyžiara stojaceho na mieste sa dá len ťažko predvídať a môže spôsobiť zbytočnú kolíziu s prichádzajúcim lyžiarom.


6. Zastavenie a státie - na trati sa nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach zjazdoviek. Zvlášť nebezpečné je zastaviť alebo po páde zostať sedieť za terénnou vlnou (bubnom). Lyžiar, ktorý spadol na takomto mieste ho musí čo najrýchlejšie opustiť.


7. Výstup a zostup - osoba, ktorá stúpa nahor alebo schádza po lyžiarskej trati, musí používať okraj zjazdovky.


8. Dodržiavanie značiek na trati - hlavne vo väčších strediskách, kde je viac zjazdoviek bývajú tieto označené značkami s rôznymi upozorneniami o krížení zjazdoviek, označením nebezpečných miest, príkazmi na zníženie rýchlosti, alebo značkami horskej služby či polície. V cudzine sú tieto všetkými dodržiavané a ich dodržiavanie je kontrolované.


9. Pomoc pri nehodách - každý užívateľ zjazdovky je povinný pri úraze iného lyžiara na trati poskytnúť prvú pomoc v rámci svojich schopností a možností vrátane protišokových opatrení, označiť miesto nehody nad nehodou (napr. pomocou skrížených lyžiarskych palíc) a oznámiť úraz horskej službe, alebo inej oprávnenej osobe, privolať čo najrýchlejšie odbornú pomoc.


10. Preukaz totožnosti - každý z účasníkov nehody (svedok, poškodený, vinník) sa na výzvu musí legitimovať. V alpských krajinách sa neposkytnutím pomoci, alebo neposkytnutím údajov, či útekom z miesta nehody vystavuje dotyčný trestnému konaniu a následnému stíhaniu. Pri zavinení úrazu s použitím alkoholu nasleduje trestný postih ako pri dopravnej nehode. Poisťovňe alkoholické úrazy nepovažujú za poistnú udalosť. 

 

Bezpečnosť na lyžiach - ľudské faktory

• Alkohol 
• Nedbanlivosť na pokyny horskej služby a značiek 
• Nedodržiavanie a nedbalosť na biely kódex 
• Nedostatočná kondička 
• Preceňovanie vlastných schopností 
• Podceňovanie prírodných faktorov 
• Nevhodné oblečenie a výstroj 
 

Lyžovanie - predvídavo a bezpečne

Po krátkom pobyte na veľkých zjazdovkách zistíte, že napriek existencii bieleho kódexu ho značná časť lyžiarov nedodržiava, resp. o ňom nemá ani vedomosti. Je dobré, ak si viete v takejto situácii zabezpečiť bezpečnosť svoju a svojich detí. Nižšie je uvedených niekoľko štandardných situácií a signálov, ktoré by vás mali upozorniť na zvýšenú pozornosť. Situácie sú veľmi podobné ako v cestnej premávke. No niekedy vám nepomôže, že vy jazdíte presne podľa pravidiel, ak vám spôsobí problém nejaký bezohľadný pirát. Užitočné pre vás bude, ak dokážete vznikajúce nebezpečie predvídať, rozoznať a primerane naň reagovať.

Súbežne lyžujúci lyžiari - ak sa ocitnete s iným lyžiarom jazdiac vedľa seba približne rovnakou rýchlosťou a jazdíte navzájom opačné oblúky ( v jednom oblúku sa približujete a pri ďalšom vzdiaľujete od seba ) vzniká nebezpečná situácia. V okamihu približovania sa vaše rýchlosti spočítajú a prípadná zrážka môže mať vážne následky. Vyhnúť sa tomu môžete dvoma spôsobmi. Buď podstatne predĺžite oblúk, keď sa pohybujete od seba a vzdialite sa susedovi, alebo výrazne spomalíte rýchlosť. Zrýchliť jazdu by mohla byť tiež lákavá reakcia, ale nesprávna, mohla by totiž napadnúť aj suseda a nebezpečie sa ešte zvýši. Pritom si musíte uvedomiť, že prudká zmena vašej jazdy môže spôsobiť problémy niekomu ďalšiemu, kto jazdí za vami. 

Žiaci lyžiarskej školy - skupinka detí alebo začiatočníkov označených reflexnými vestami sa pod vedením inštruktora pohybuje po zjazdovke výrazne pomalšie využívajúc veľa priestoru na trati. Inštruktor ich učí dlhé oblúky, alebo traverzujú zjazdovku od okraja po okraj v zoskupení, ktoré sa nazýva húsenica (idú jeden za druhým v tej istej stope). Takúto skupinku obiehajte zásadne ako celok, poza ich stopu, nikdy nie pomedzi žiakov. Ak to nie je možné a musíte prejsť medzi nimi, znížte rýchlosť jazdy na minimum, v opačnom prípade sa vystavíte riziku, že si vás niekto zdatnejší podá. S dodržiavaním tohoto pravidla majú problém tí istí jednotlivci, ktorí sa za volantom automobilu chovajú bezohľadne k žiakom autoškoly. 

Narcista na lyžiach - veľký muž, nie príliš zdatný lyžiar, často s dobrým výstrojom, často s upravenou briadkou či fúzikmi... Rozoznáte narcistu? Sú to sebastrední egoisti, bezohľadní k okoliu. Na lyžiach sa predvádzajú, často porušujú biely kódex - "prispôsobenie svojim schopnostiam". Ak pridáme jeho bežnú hmotnosť okolo 100kg je jasné, že následky zrážky s takýmto exotom si určite odnesie ten druhý. Pokúste sa upozorniť ho na jeho nebezpečnú jazdu. Väčšinou však nepochodíte (ak neuzná vašu autoritu) a vinník - narcista zareaguje opačne ako by ste očakávali. Vtedy nahláste incident lyžiarskej polícii, obsluhe, alebo horskej službe. Našťastie stále častejšie vídať, že sa v takejto situácii pridá na vašu stranu dostatok slušných ľudí a vinník je pacifikovaný. 
 

Lyžovanie sa zrychľuje, úrazov pribúda

Carvingové lyže sa okamžite rozšírili medzi širokú lyžiarsku obec. Používajú ich pretekári aj rekreační lyžiari a deti. Aj keď čistý carvingový štýl nie je až tak rozšírený medzi lyžiarskou verejnosťou, takmer všetci majú tento rýchly nástroj k dispozícii. Keďže aj počet lyžiarov na svahoch každým rokom narastá, je téma bezpečnosti stále aktuálnejšia. 

Alarmujúci je zvýšený výskyt úrazov medzi pretekármi vo svetovom pohári 2009-10, ktorý rozprúdil diskusiu kompetentných o bezpečnosti. Môžeme očakávať že dôjde k postupným obmedzovaniam v carvingových parametroch lyží zo strany FIS. Snaha výrobcov po dokonalých rýchlych lyžiach je pochopiteľná. Technické riešenia v konštrukcii lyží v posledných rokoch sú obdivuhodné, avšak lyžiarske schopnosti začínajú viditeľne zaostávať za výstrojom. Dochádza k nebezpečnej kombinácii - dokonalé lyžiarske vybavenie a na druhej strane jeho nedokonalé ovládanie. Asi budú musieť bezpečnosť jazdcov vyriešiť úradníci. 

Takéto opatrenia budú možno naškodu diváckej príťažlivosti a lahôdkovým výkonom najužšej pretekárskej špičky, ktorá perfektne ovláda aj toto "ostré" náradie. Ale zdravie ostatných je dôležitejšie. Tieto lyže netolerujú jazdcovi takmer žiadne chyby a nekompromisne ho "vyhadzujú zo sedla" pri každom zaváhaní. Stačí si pozrieť zoznamy tých, ktorí nedokončia závod, spadnúť, či vypadnúť z pretekov je schopný ktokoľvek zo stredu a konca štartového poľa. 

Bezpečnosť pretekárov budú riešiť zodpovedné inštitúcie, otázkou zostáva čo s rýchlosťou na zjazdovkách. Podobne ako pri nehodách pretekárov aj medzi rekreačnými lyžiarmi je potrebné v súvislosti so stále rýchlejšími lyžami dodržiavať zásadu nepreceňovať svoje schopnosti. Jazdite ohľaduplne k iným a len toľko, koľko máte sami pod kontrolou. Biely kódex, najmä prvé dve pravidlá prijaté s plnou vážnosťou by mali výrazne pomôcť. 

a nezabúdajte - ZJAZDOVKA NIE JE PRETEKÁRSKA TRAŤ !!!

 

Lyžujte predvídavo a bezpečne, veľa kilometrov na lyžiach bez

úrazov a pádov.

 

cit. https://lyzovanie-alpy.sk/

********************